מי חשוף לדוח אשראי צרכני שלכם?

דוח אשראי צרכני

דוח אשראי צרכני הינו דוח המרכז את נתוניו הפיננסיים של כל אזרח בישראל, על פי חוק דירוג אשראי. הנתונים הכלולים בו הם משלושת השנים האחרונות של כל אזרח. השימוש בדוח זה נעשה בעיקר כאשר אדם מבקש הלוואה, יבקשו הנהלת הבנק או הגוף המממן מבנק ישראל, את דוח אשראי צרכני שלכם. המידע בדוח זה מגיע ממרכז […]