מתי רצוי לקבל שירות ליווי למנהלים מחברה חיצונית?

מנהלי חברות ועסקים נדרשים מעבר לכישוריהם המקצועיים בתחום שבו עוסקת החברה, גם לכישורי ניהול ולא תמיד שני הדברים הולכים בכפיפה אחת. איך מתגברים על הפער ואיך מקנים לאדם מקצועי את היכולת והכישורים להיות מנהל.  לא כל אחד יכול להיות מנהל ככל שמתרבות החברות והעסקים כך מתרבים המנהלים, דרג בכיר יותר או דרג בכיר פחות. בין […]

כל מה שרציתם לדעת על תהליך הפחתת היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית והביאה לעליית שווי המקרקעין שלו. החובה לתשלום מוטלת על בעלים או החוכר לדורות. עליכם, כבעלי נכס, לדעת כי ההיטל נקבע על ידי הוועדה אך תוכלו לערער עליו בתהליך מיוחד. תוכלו לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל […]